MOJA DROGA DO UZDRAWIANIA

 

    

  

 

 

UZYSKANE PRZEZE MNIE DYPLOMY I CERTYFIKATY ZAWODOWE

* Dyplom nr 22/1983- "Radiestezyjna diagnoza stanu zdrowia i bioenergoterapia". Stowarzyszenie Radiestetów w Warszawie, 1983r.

* Świadectwo nr 1/05.09.1984- Szkolenie i postepowanie weryfikacyjne w zakresie bioenergoterapii. Towarzystwo Psychotroniczne, Warszawa, 1984r.

* Certyfikat 16/1669/87- "Masaż leczniczy i sportowy". ZDZ Warszawa.1988r.

* Dyplom nr 12/1990- Tytuł eksperta w zakresie bioenergoterapii.  Polskie Towarzystwo Psychotroniczne, Warszawa 1990r.

* Dyplom nr 51/93- Tytuł mistrza w zawodzie bioenergoterapii. Izba Rzemisła w Krakowie, 1993r.

* Dyplom MEN nr 109/96- "Anatomia i fizjologia człowieka". Ośrodek Szkolenia RADIUS, Racibórz,1996r.

* Dyplom Honorowy nr 33/1997- Tytuł rzeczoznawcy w zakresie psychotroniki.  Polskie Towarzystwo Psychotroniczne, Warszawa, 1997r.

* Certyfikat- "Konchowanie metodą indian Hopi". C.Master, Warszawa, 1998r.

* Dyplom nr 03/2002- "Claviterapia". Pracownia Antropocybernetyki, Warszawa, 2002r.

* Zaświadczenie MEN nr KP IX/10/2004- "Kurs pedagogiczny". Warszawa, 2004r.

* Zaświadczenie nr 15/05- "Biomasaż zawodowy". RADIUS, Maków, 2005r.

* Dyplom nr 36/2006- "Mandala Terapeutyczna wg C.Junga i elementy rysunku w terapii". TO OPEN MIND, Warszawa, 2006r.

* Dyplom i Certyfikat  MEN nr 19/2006-  "Terapia manualna". PCUKD, Warszawa, 2006r.

* Certyfikat nr 01/06- "Podstawy psychologii oraz kontakt z pacjentem". RADIUS, Racibórz, 2006r.

* Zaświadczenie 42019/11/06-  "Pierwsza pomoc przedmedyczna". PCUKD, 2006r.

* Dyplom nr 01/2007- "Ekspert bioenergoterapii". PCUKD, Maków, 2007r.

* Świadectwo Rekomendacji 006/2007- "Kurs naturoterapii". RADIUS, Maków, 2007r.

* Dyplom MEN nr 453/2008- "Enegetyczna medycyna manualna". RADIUS, Warszawa, 2008r.

* Dyplom MEN- "Kurs dydaktyki i wykładów". PCUKD, Maków, 2008r.

* Zaświadczenie nr ZW.4321-1/04- "Ziołolecznictwo". RADIUS, 2008r.

* Dyplom MEN nr 001/2009- "Trener psychobioenergetyki". PCUKD, Maków, 2009r.

* Zaświadczenie III/I/09 "Szkolenie dla egzaminatorów". PCUKD, Maków, 2009r.

* Dyplom- "Interpretacja cech psychofizycznych na bazie rysunku elementowego-tutaj i teraz". TO OPEN MIND, H. Wilda-Kowalska. 2010r.

* Dyplom MEN nr 055/2011- "Hipnoza energetyczna". RADIUS, Maków, 2011r.

* Zaświadczenie MEN- "Doradca personalny. Kod zawodu 242303". RADIUS, 2011r.

* Dyplom MEN- Tytuł mistrza medycyny holistycznej. RADIUS, 2011r.

* Dyplom MIRiP - Mistrz naturopata. Warszawa, 2015r.

Nominacje na członka i przewodniczącego Państwowych Komisji Egzaminacyjnych przy izbach rzemieślniczych w Krakowie, Katowicach i w Warszawie (od 1994r.). Aktualnie przewodniczacy Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemiosła w Warszawie i członek komisji w Katowicach, doradca do spraw bioenergoterapii w ULMED'zie w Warszawie.

 

AUTORSKIE ROZWIĄZANIA PSYCHOTRONICZNE I PROGRAMY SZKOLENIOWE

 

 

Projekt programu szkolenia zawodowego z bioenergoterapii (1986-1990r.), uaktualniony funkcjonuje do dziś.

Rozpoznawanie i praca z substytucjami astralnymi (1986r.), w programie aktualnego kursu bioenergoterapii.

Metoda wzrokowa skanowania zaburzeń bioenergetycznych pacjenta (1986r.), w programie aktualnego kursu bioenergoterapii.

Metoda weryfikacji predyspozycji kandydatów na kursy bioenergoterapii (1986r.).

Metoda wzrokowa identyfikacji, położenia i rozmiaru czakr (ośrodków energetycznych człowieka, 1988r.), w programie aktualnego kursu bioenergoterapii.

Metoda koincydencji barw z wibracjami czakr (1989r.), w programie aktualnego kursu bioenergoterapii.

Metoda wzrokowa skanowania przestrzeni na obecność promieniowania geopatycznego (1990r.), w programie aktualnego kursu bioenergoterapii.

Metoda identyfikacji zaburzeń bioenergetycznych pacjenta na osi czasu (przeszłość, 

teraźniejszość, przyszłość. Płaszczyzny energetyczne człowieka w aspekcie czasoprzestrzennym,  1990r.), w programie aktualnego kursu bioenergoterapii.

Metoda mostkowania organu zaburzonego pacjenta z jego strefami refleksyjnymi na dłoniach i stopach (1992r.), w programie aktualnego kursu bioenergoterapii.

Projekt programu kursu trenerskiego bioenergoterapii (1993r.).

Mandala dynamiczna w bioenergoterapii (1994r.).

Projekt programu kursu bioenergoterapii transowej (1995r.).

Opracowanie i nagranie medytacji prowadzonych: HARMONIZACJA, OCEAN ENERGII, REGRESJA I ODRODZENIE  (2000r.), w programie aktualnego kursu bioenergoterapii.

Typologia oparta na triadach czakr (2000r.), w programie aktualnego kursu bioenergoterapii.

Opracowanie i nagranie stymulacji psychosomatycznej poprawiającej metabolizm (odchudzanie, 2001r.).

Projekt programu warsztatów „WOLNOŚĆ OD…” (2004r.). 

Projekt programu szkolenia litotermoterapii, opracowanie skryptu (2004r.).

Metoda rozwijania komunikacji mentalnej (2005r.).

Program szkolenia  clavipunktury zintegrowany z elementów: meridiany, strefy Heada, punkty 

terapeutyczne na czaszce, aurikuloterapia i refleksoterapia, opracowanie skryptu ( 2007r.).

Projekt programu kursu hipnozy sensorycznej, opracowanie skryptu (2010r.).

Projekt programu kursu pracy mentalnej w procedurach tybetańskiej praktyki BARDO (2012r.).

 

Back to Top